Wat kan ik voor u betekenen om uw conflict op te lossen?

Na het examen in juni 2018 ben ik basis mediatior (MfN).  Echter ik ben sinds 6 maart 2018 al bevoegd om mediation te geven (na volgen van Edumonde opleiding)  voor de volgende zaken. Dit kan in de rol van mediator maar ook (apart schriftelijk) in de rol van financieel adviseur of coach!

  • Bemiddeling bij echtscheiding;
  • Financieel adviseur bij mediation;
  • Berekening alimentatie;
  • Opstellen van mediation- en een finale vaststellingsovereenkomst;
  • Bemiddeling bij familiegeschillen;
  • Arbeidsgeschil oplossen;
  • Coaching op de werkplek.

Mediation en ADR: "In mediation ervaren we ik de kracht van het gesprek: partijen zien en voelen elkaars boosheid, ontroering, frustratie, verdriet en opluchting. De kracht van het oprecht  luisteren naar partijen zorgt uiteindelijk voor een andere verbinding. Die verbinding is  nodig om mensen weer letterlijk met elkaar in gesprek en onderhandeling te laten komen. 

Communicatie: inhoudelijk & expressiviteit

  1. Het inhoudelijk aspect. Wat zegt een partij en wat zijn de betekenis van zijn of haar woorden jegens de ander (Schultz von Thun 2010).
  2. Het expressieve aspect.  Wat zegt een persoon verbaal en nog-verbaal. Met name emoties spelen in het begintraject van de mediation een grote rol in de manier hoe iemand spreekt en uitspreekt naar de ander!
Read More

Communicatie: relationele aspect

3. Hoe partijen zich tot elkaar verhouden blijkt uit hun onderlinge communicatie en gedrag. Misverstanden van elkaars intenties en bedoelingen zijn vaak de bron van conflicten tussen partijen. Een mediator leest deze informatie neutraal en intervenieert zodanig dat hij hen de kans geeft om elkaar te horen en erkenning te geven. Dit bevordert de zelfbeschikking van partijen aanzienlijk! Hierdoor kunnen kwetsuren en mispercepties over en weer worden onderzocht.

Read More

Communicatie: appellerende aspect

4. Wat verwacht de partij in een gesprek, vanuit een conflictsituatie,  van de ander. Door dit expliciet of impliciet uit te vragen (interventie)  bij een persoon in kwestie komt  het onderliggende belang eruit. Wanneer de onderliggende belangen besproken zijn kan men deze kaderen of re-framen om te kunnen praten over een algemeen of gezamenlijk belang (hoe gaan we met de kinderen om en welke omgangsregeling is goed voor onze kinderen)

Read More