Taken Mediator MfN
Een kei in oplossingen van probleemkwesties is mijn competentie
20170319_145203

De kerncompetenties van de registermediatior (MfN) zijn:

 1. Respectvolle werkrelatie opbouwen met de deelnemers.
 2. Op professionele wijze deelnemers (partijen) behandelen op basis van bepaalde gedragsregels en moraliteit beroepsgroep.
 3. Het onpartijdig behandelen van beide deelnemers zodat ze op gelijkwaardig wijze kunnen praten, onderhandelen met oog voor machtsongelijkheid. 
 4. Deelnemers echt motiveren voor mediation voor en tijdens de mediation gesprekken.
 5. Stimulans zijn voor deelnemers om zich gezamenlijk in te spannen en samen te werken.
 6. De zelfbeschikking van partijen, en deelnemers bevorderen.
 7. Onderlinge communicatie verbeteren door te kijken naar communicatieproces partijen.
 8. Wederzijds begrip bevorderen van de deelnemers zodat ze beter gaan communiceren.
 9. Productiever partijen laten omgaan met emoties binnen het conflict of conflictkwesties.
 10. De mediation (sessies)  reguleren en agenderen via procesbewaking.
 11. Conflictkwesties behandelen, helder krijgen en de onderliggende processen bespreekbaar maken.